Naar homepage

Resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken

Onderzoeksproject over het "Personal Health Record" of "Persoonlijk Medisch Dossier"

Twee huisartsen in opleiding van de Universiteit Gent deden een onderzoeksproject over het "Personal Health Record" of "Persoonlijk Medisch Dossier".

Dit is een medisch dossier dat voornamelijk door de patiënt zelf beheerd wordt en waarop de patiënt zijn/haar medische informatie, zoals medicatielijsten, medische voorgeschiedenis, bloeduitslagen, enz. kan raadplegen.

Wat zij hierbij willen weten is hoe de patiënt hier tegenover staat.
Zijn patiënten hierin geïnteresseerd? Hoe vaak zouden zij hiervan gebruik maken? Zijn het vooral patiënten die vaak naar de dokter gaan die hiervan gebruik maken? Of maken ook patiënten met weinig gezondheidsproblemen hier regelmatig gebruik van?

Op deze vragen trachten zij een antwoord te vinden aan de hand van een enquête.
Het spreekt vanzelf dat het voor hun onderzoek belangrijk is om zoveel mogelijk patiënten te bereiken om zo significante resultaten te bekomen.

De resultaten van dit onderzoek kan u hier lezen:
Suzan De Wilde, Universiteit Gent: klik hier
Lise Cornelis , Universiteit Gent: klik hier

Sommige vormen van chronische pijn bij violisten en whiplashpatiënten veroorzaakt worden door een kortsluiting in de hersenen.
Uit doctoraatsonderzoek aan de Universiteit Antwerpen blijkt dat sommige vormen van chronische pijn bij violisten en whiplashpatiënten veroorzaakt worden door een kortsluiting in de hersenen.
Om te kunnen bewegen, plannen en sturen onze hersenen continu onze bewegingen, gebaseerd op informatie uit ogen, evenwichtsorganen, spieren en gewrichten. Wanneer die informatie niet overeenkomt met wat onze hersenen voorspelden, kan ons lichaam zichzelf corrigeren, maar soms ontstaat er een conflict tussen wat werd voorspeld en werkelijk werd uitgevoerd. Dat kan pijn en andere symptomen tot gevolg hebben. "Je kan het vergelijken met wagen- of reisziekte. Die ontstaat als gevolg van een conflict tussen ogen en evenwichtsorgaan, " legt doctoraatsstudent Liesbeth Daenen uit.

"Sommige violisten krijgen na een tijd last van onverklaarbare symptomen zoals stijfheid, tintelingen en krampen, iets wat de carrière van de musicus soms ernstig kan hinderen, " vervolgt Daenen. "Het onderzoek wees uit dat violisten met bepaalde klachten een toename van de bestaande symptomen ervaren tijdens het uitvoeren van een taak waarin een bewegingsconflict werd uitgelokt."

Whiplashpatiënten krijgen dan weer aanhoudende klachten zoals hoofd- en nekpijn, maar ook concentratie- en slaapstoornissen. Het doctoraatsonderzoek toont aan dat zij bewegingen anders verwerken, met pijnklachten tot gevolg. Bij sommige patiënten werken ook pijndempingsmechanismen niet meer goed. Het onderzoek biedt volgens Daenen een aanzet tot betere preventie en een meer gerichte behandeling bij violisten. Het ziektebeeld bij whiplashpatiënten wordt duidelijker en bepaalde therapieën kunnen tot een verbeterde gezondheidstoestand leiden.

Meer weten?

Link: KORTSLUITING IN DE HERSENEN VEROORZAAKT CHRONISCHE PIJN
Liesbeth Daenen: liesbeth.daenen@ua.ac.be of 0473 49 76 12.

Bron: De Morgen 5/03/2013


Bewegingsconflict ter hoogte van de hersenen bij patiënten na een whiplashtrauma (2012)
Dit is een initiatief van de Universiteit Antwerpen, Artesis Hogeschool Antwerpen en Vrije Universiteit Brussel


De resultaten van de studie, gepubliceerd in het prestigieuze tijdschrift Rheumatology en onderdeel van het doctoraat van Liesbeth Daenen, tonen aan dat de lichaamsmappen van de bovenste ledematen ter hoogte van het brein gewijzigd zijn bij patiënten met chronische whiplash waardoor bewegingen niet vlot uitgevoerd worden. Als gevolg daarvan kan er een bewegingsconflict ontstaan in het brein waar de patiënt zich dan bewust van wordt door het ervaren van pijn en andere sensaties. Zo blijken patiënten met chronische whiplash erg afhankelijk te zijn van visuele informatie om het brein te kunnen informeren over de lopende bewegingen en de lichaamsmappen te kunnen bijstellen. Verstoring van de visuele input leidt bij patiënten met chronische whiplash tot een toename van pijn en andere klachten.
Therapie die rekening houdt met de gewijzigde informatieverwerking ter hoogte van het brein wordt aanbevolen. Behandelingsstrategieën die zich richten op verbeteren van de visuele input kunnen aangewend worden om de lichaamsmappen bij te stellen en het bewegingsconflict in het brein op te lossen. Verder is het aangewezen dat deze therapeutische interventies worden gecombineerd met behandelingsstrategieën die focussen op het tot rust brengen van het overactieve centrale zenuwstelsel bij patiënten met chronische whiplash.

Meer lezen? http://rheumatology.oxfordjournals.org/content/early/2012/04/22/rheumatology.kes050.abstract
Meer lezen: Bewegingsconflict in het brein bij chronische whiplash

 


D
e rol van de pijnverwerkingsprocessen tijdens en
na inspanning bij patiënten met een chronische Whiplash.

Dit is een initiatief van de Vrije Universiteit Brussel en de Artesis Hogeschool Antwerpen.


Deze studie is afgelopen, met opmerkelijke resultaten overigens: de chronische whiplashgroep deed het bijzonder slecht in die zin dat de pijndemping vanuit de hersenen niet geactiveerd werd tijdens lichamelijke inspanning, wat bij gezonde mensen en zelfs mensen met chronische lage rugpijn wel het geval is. Weer voornaam bewijs dat het centraal zenuwstelsel is aangetast bij chronische whiplash! Deze studie is onderdeel van het doctoraat van Jessica Van Oosterwijck dat actueel bij de juryleden is. Het onderzoeksverslag van deze studie is actueel in revisie bij een belangrijk internationaal pijntijdschrift. Publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift is noodzakelijk voordat we hiermee naar de pers kunnen bijvoorbeeld.

 

Rechten van de patiënt (2010)
Dit is een initiatief van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde - Vrije Universiteit Brussel


Het onderzoek van de VUB heeft tot doel na te gaan in hoeverre bepaalde rechten als belangrijk ervaren worden door de bevolking, hoe goed de bevolking zich beschermd voelt door de verschillende wetten en hoe vaak de bevolking al problemen ondervond in verband met bepaalde rechten.

In België hebben alle inwoners nochtans welomschreven rechten op gebied van medische verzorging. De rechten van de patiënt werden ondermeer vastgelegd in de Wet betreffende de rechten van de patiënt van 22 augustus 2002. Deze wet omvat onder meer het recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking, recht op vrije keuze, recht op informatie, recht op toestemming, recht op inzage in dossier, recht op eerbiediging van persoonlijke levenssfeer en het recht op klachtenbemiddeling.
Andere rechten zijn vastgelegd in ondermeer de Wet betreffende de euthanasie van 28 mei 2002, de Wet betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke van 26 juni 1990 en de Wet betreffende abortus van 3 april 1990. Een aantal rechten zijn helemaal niet wettelijk vastgelegd zoals het recht op verzorging in eigen taal.

Het resultaat van dit onderzoek: rapport patiëntenrechten

Prof dr Dirk DEVROEY
Diensthoofd Vakgroep Huisartsgeneeskunde
Vrije Universiteit Brussel