Naar homepage

Wetenschappelijke onderzoeken rond whiplash

Nieuwe oproep augustus 2017

In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de VUB en UGent zijn wij op zoek naar 120 whiplash patiënten die willen deelnemen aan onze wetenschappelijke studie. Op deze manier hopen we een beter beeld verkrijgen van het chronische pijnproces t.g.v whiplash en trachten we bij te dragen tot een betere behandeling. 

Nieuwe oproep febr. 2016 - juli 2016
Gezocht patiënten met chronische nekpijn, fibromyalgie patiënten en gezonden
Link naar poster: chronische nekpijn, ...
Nieuwe oproep febr. 2014 - aug 2015
Oproep deelname wetenschappelijk onderzoek
over de gevolgen van chronische nekpijn op de hersenen alsook de gevolgen op pijnverwerking en spieren


Gezocht: Vrouwen met chronische nekpijn voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek (Gent)
We onderzoeken de gevolgen van chronische nekpijn op de hersenen alsook de gevolgen op pijnverwerking en spieren.
Chronische nekpijn kan zich zowel spontaan (zonder duidelijke oorzaak) als na een trauma (whiplash) ontwikkelen.

Wie kan deelnemen?
We zijn op zoek naar vrouwen tussen 18 en 65 jaar. Zowel gezonden als vrouwen met chronische nekklachten kunnen deelnemen aan dit onderzoek.
Onder deze chronische nekklachten zijn we zowel geïnteresseerd in vrouwen die deze klachten ontwikkeld hebben na een whiplash alsook wanneer deze klachten zonder duidelijke aanleiding zijn ontstaan. Deze klachten moeten echter wel minstens 3 maanden aanwezig zijn.
Wat houdt dit onderzoek in?
Uw studiedeelname zal bestaan uit 2 testmomenten van telkens anderhalf uur. Testmoment scanner: er wordt een MRI-scan genomen van de hersenen en nekspieren (UZ Gent). Klinisch testmoment: enkele eenvoudige klinische testen waarbij wordt gekeken naar spieren, evenwicht en pijnverwerking.

Wanneer?
Vanaf februari 2014

Interesse?
Wilt u deelnemen aan deze studie of wenst u meer informatie mail dan naam en telefoonnummer naar:
Chronische_nekpijn@ugent.be

U krijgt na afloop een gratis parkingticket

Link naar poster: chronische nekpijn

Nieuwe oproep begin 2014
Oproep deelname wetenschappelijk onderzoek
‘The modern neuroscience approach to chronic spinal pain’

Begin 2014 start Pain in Motion met een door het IWT gefinancierde studie met als titel ‘The modern neuroscience approach to chronic spinal pain’.
Heeft u last van chronische nek- of lage rugpijn en wenst u hiervoor gratis behandeling te ontvangen? Laat het ons dan weten en wij contacteren u spoedig.
Meer informatie kan u hier vinden of hieronder.
(zowel nek- als lage rugpijn, incl. whiplash!).

Deelname aan deze studie levert immers gratis behandeling én gratis MRI op.

Zie link: http://www.paininmotion.be/deelname-Whiplash.html
Nieuwe oproep sinds 18/10/2013 tot juni 2014
Gezocht: personen met een whiplash
Voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek (Brussel)

Ik ben Emy Van Rode, laatstejaarsstudente revalidatiewetenschappen en kinesitherapie aan de Vrije Universiteit van Brussel.
Voor mijn thesis doe ik onderzoek naar het effect van relaxatietherapie enerzijds, en neurocognitieve tests anderzijds, op de pijndrempels bij chronische pijn patiënten, in het bijzonder chronische whiplash en fibromyalgie.

WIE MAG DEELNEMEN?
Voor een onderzoek zijn wij op zoek naar personen waarbij de diagnose van Fibromyalgie (FM) of Chronische Whiplashsyndroom (WAD) is vastgesteld. We zoeken voornamelijk patiënten met een leeftijd van 18 t.e.m. 65 jaar.


WAT IS HET DOEL VAN HET ONDERZOEK?
Het onderzoek heeft als doel uw pijnverwerking, en meer bepaald uw lichaamseigen pijndempend mechanisme te evalueren in relatie tot uw cognitief prestatievermogen. Op deze manier trachten we meer informatie te verkrijgen over de lichaamseigen pijnverwerking en cognitieve prestatie bij FM en WAD.


WAT HOUDT DIT IN?
Er zal aan u gevraagd worden om 2 dagen langs te komen voor het uitvoeren van enkele testen. Er wordt hierbij ongeveer anderhalf uur van uw tijd gevraagd. We starten het onderzoek met het meten van uw pijndrempel door middel van een drukmeter met een rubberen top. Daarna zal u ofwel deelnemen aan een relaxatiesessie ofwel zal u enkele cognitieve tests op de computer moeten maken. Ongeveer een week later dient u terug te komen om opnieuw één van deze 2 activiteiten uit te voeren. Na deze activiteiten worden uw pijndrempels opnieuw gemeten.
Heeft u interesse? Contacteer ons dan voor meer informatie. Wij sturen u vervolgens een informatiebrochure op.


Wij hopen op uw spontane reacties.
Emy.Van.Rode@vub.ac.be - 0479/40.33.82
mira.meeus@uantwerpen.be - 0485/58.21.14
In samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen.


Uitnodiging tot deelname aan wetenschappelijke studie over chronische whiplash
VOOR WIE? Voor individuen die al lange tijd last hebben van een eerder whiplashtrauma

Geachte Mevrouw/Meneer,

Sinds 2008 voert de onderzoeksgroep Pain In Motion wetenschappelijke studies uit die complexe whiplashproblematiek helpen te ontrafelen en een verbetering van de behandeling tot gevolg hebben. Onze onderzoekers verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Antwerpen en Universiteit Gent, zijn hiervoor steeds op zoek naar whiplashpatiënten die wensen deel te nemen aan de studies.

U vraagt zich misschien af waarom U zou deelnemen aan dergelijke studies?

• Uw deelname levert een bijdrage tot wetenschappelijk onderzoek naar de chroniciteit en behandeling van Whiplash. Tevens onderstrepen we hiermee het nut naar onderzoek bij deze zwaar onderschatte aandoening.
• U ontvangt Uw persoonlijke resultaten na Uw deelname.
• Deze resultaten kunnen nuttig zijn voor Uw verdere behandeling.
• U kan de resultaten toevoegen aan Uw dossier dat wordt gebruikt om arbeidsongeschiktheid te evalueren.
• Uw deelname is kosteloos.
• Wanneer de resultaten van het onderzoek waaraan U heeft deelgenomen gepubliceerd worden in een internationaal wetenschappelijk tijdschrift ontvangt U een exemplaar van het artikel. Op die manier wordt U op de hoogte gebracht van de uitkomst van de studie waaraan U heeft deelgenomen.
(Indien nodig kan U een werkgeversattest bekomen voor de dagen dat U deelneemt aan een studie.)

Ervaart U sinds Uw whiplashongeval nog steeds klachten, en heeft U interesse om deel te nemen aan wetenschappelijke studies?
Wees vrij om ons dan vrijblijvend Uw naam, telefoonnummer, geboortedatum en wanneer het whiplashongeluk zich heeft voorgedaan (datum) door te mailen naar: whiplash@paininmotion.be Hierdoor komt U automatisch op onze lijst van potentiële vrijwilligers, zodat één van onze onderzoekers U vrijblijvend zal contacteren zodra er mogelijkheden zijn voor studiedeelname. Wanneer men U daarvoor contacteert krijgt U van de betrokken onderzoeker informatie over de inhoud van de studie en de kans om vragen te stellen. Hierna bent U vrij te beslissen of U al dan niet wenst deel te nemen aan de studie. Het doorgeven van uw gegevens verbindt u bijgevolg tot niets, het geeft u enkel de mogelijkheid om aan studies deel te nemen.

Ook indien U nog vragen heeft kan U vrijblijvend contact opnemen.

Met vriendelijke groeten,


Prof. dr. Jo Nijs
Vrije Universiteit Brussel
www.paininmotion.be