Naar homepage
OPROEPEN

Nieuwe oproep febr 2020 -

Vraag voor jullie medewerking van Justine Van Roose

Beste,

Mijn naam is Justine Van Roose en ik ben studente Humane Wetenschappen in de Vrije Middelbare School te Roeselare. Ik heb in mijn laatste jaar de opdracht gekregen een eindwerk te vervolmaken over 'het leven na een verkeersongeval'.

Ik ben op zoek naar mensen die slachtoffer zijn geworden van een verkeersongeval (ook veroorzakers) of mensen die iemand zijn verloren in een verkeersongeval. Ik hoop enkele enquêtes te kunnen uitvoeren waarmee ik meer te weten kan komen over meningen en gevoelens in verband met dit onderwerp.

De gegevens uit mijn enquête worden geheel anoniem verwerkt en de informatie uit de vragenlijst zal niet te herleiden zijn tot personen. Ik ben mij ervan bewust dat dit een zeer gevoelig onderwerp is, maar toch zou ik u willen vragen of het eventueel mogelijk zou zijn enkele enquêtes van mij uit te delen.

De vragenlijst bevat 14 vragen en zal ongeveer 2 minuutjes tijd in beslag nemen.

Via deze link komt u terecht op mijn online vragenlijst : https://forms.gle/MMpbpURYEkgce5ZL8

Alvast bedankt,
Met vriendelijke groeten,

Justine Van Roose
justine.vanroose@hotmail.com

Nieuwe oproep januari 2020 -
Vraag voor jullie medewerking van Gwen Goddeé

Beste

Ik ben Master studente criminologische wetenschappen aan de KU Leuven. Naar aanleiding van mijn masterproef voer ik een onderzoek naar de visie van verkeersslachtoffers t.a.v strafdoelen. Concreet wens ik te onderzoeken welke doelen de straf voor verkeersmidrijven volgens verkeersslachtoffers in Vlaanderen dient te bevatten. Hiervoor ben ik opzoek naar enkele slachtoffers die bereid zijn mee te werken aan een interview waarin hun visie bevraagd zal worden.

Concreet zal mijn onderzoek gericht zijn op zowel directe als indirecte verkeersslachtoffers. Onder de directe verkeersslachtoffers zullen de slachtoffers vallen waarbij er sprake is van lichamelijke en/of geestelijke letsels ten gevolge van het verkeersmisdrijf. Onder de indirecte slachtoffers worden de nabestaanden(zowel familie als vrienden, etc.) van dodelijke en/of gewonden verkeersslachoffers begrepen. Hierbij zal ik verkeersslachtoffers beperken tot slachtoffers van vier verkeersmisdrijven:

1. Slachtoffers waarbij de veroorzaker van het ongeval onder invloed van alcohol of andere verboden middelen reed
2. Slachtoffers waarbij de veroorzaker van het ongeval een snelheidsovertreding beging
3. Slachtoffers waarbij de veroorzaker van het ongeval reed zonder geldig rijbewijs
4. Slachtoffers waarbij de veroorzaker van het ongeval vluchtmisdrijf pleegde

Aangezien u als organisatie lotgenoten (o.a. slachtoffers van een verkeersongeval) met elkaar in contact brengt om ervaringen uit te wisselen en elkaar onderling te ondersteunen, mail ik met de vraag of dat u als vereninging bereidt bent om mee te werken aan dit onderzoek? Het zou in het bijzonder een meerwaarde zijn, mocht ik de visie van enkele directe verkeersslachtoffers en nabestaande kunnen opnemen in mijn onderzoek.

Ik ben mij bewust van het feit dat het vinden van bereidwillige slachtoffers niet eenvoudig is omwille van het gevoelige thema. Ik wil echter benadrukken dat het onderzoek gevoerd zal worden vanuit het belang van de slachtoffers zelf. Met dit onderzoek wens ik graag de slachtoffers op de voorgrond te zetten zodat zij hun stem kunnen luiden i.v.m. de bestraffing van de veroorzakers van een verkeersongeval waarbij een misdrijf plaatsvond. Anonimiteit zal uiteraard verzekerd worden indien dit wordt gewenst.

Met vriendelijke groeten,
Gwen Goddé

info: gwen.godde@student.kuleuven.be


 

Nieuwe oproep januari 2020 -

Geachte sympathisanten,

Graag verspreiden wij onderstaande oproep van twee studenten journalistiek aan de VUB. Het betreft het bijhouden van een videodagboek voor een onderzoeksproject over ME/CVS.

Hopelijk zijn er een paar patiënten onder jullie die hieraan willen meewerken.

Hierna vindt u de volledige tekst en oproep.- link

Team WUCB - actiegroep ME/CVS

Nieuwe oproep oktober 2019

Beste

Aan de Universiteit van Gent is momenteel een studie lopende rond chronische pijn bij Whiplashpatiënten.
Vaak zien we dat patiënten na een whiplashtrauma moeilijk te behandelen zijn en klachten vaak persisteren.
Wij willen nagaan hoe dat komt, of er factoren zijn die kunnen voorspellen of een patiënt een verhoogd risico heeft op chroniciteit en hoe we deze patiënten het best kunnen behandelen.
Deze studie gaat 2 behandelingsvormen met elkaar vergelijken ( de huidige evidence-based therapie vs. the modern neuroscience approach, die bestaat uit een combinatie van pijneducatie en cognition-targeted motor control training). Hieruit hopen we meer inzicht te krijgen in de beste manier om deze populatie te benaderen en met onze bevindingen de therapiestrategie voor Whiplashpatiënten in de praktijk te verbeteren.

Voor de komende ronde testen zijn we nog op zoek naar patiënten die in aanmerking komen voor ons onderzoek en behandeling.
Wij hopen dat vzw WHIPLASH ons kan helpen om met deze populatie in contact te komen.
Is het mogelijk om onze oproep te verspreiden via jullie magazine, nieuwsbrief, social media, ...?
Laat gerust weten wat u hiervoor verder van ons nodig heeft ( extra informatie over de studie (telefonisch of schriftelijk), poster,...).
In bijlage kan u alvast een flyer vinden. Klik hier voor flyer
?

Alvast bedankt voor uw hulp.


Met vriendelijke groeten

Jente Bontinck
Doctoraatsbursaal


Ghent University, Faculty of Medicine and Health Sciences

Department of Rehabilitation Sciences

SPINE Research Unit

Pain in Motion international research group (http://www.paininmotion.be)

Campus UZ Gent, Corneel Heymanslaan 10, B3, ingang 46, 9000 Ghent, Belgium

Secretary phone number +32 9 332 69 16