Naar homepage

Wetenschappelijke onderzoeken rond whiplash - oproepen

Nieuwe oproep augustus 2017 - Uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst 'deelname aan een wetenschappelijk onderzoek in verband met chronische whiplash'

In het kader van een doctoraatsonderzoek aan de VUB en UGent zijn wij op zoek naar 120 whiplash patiënten die willen deelnemen aan onze wetenschappelijke studie. Op deze manier hopen we een beter beeld verkrijgen van het chronische pijnproces t.g.v whiplash en trachten we bij te dragen tot een betere behandeling. De studie loopt nog een hele tijd.

Bedankt voor uw interesse in onze wetenschappelijke studie getiteld "Een moderne neurowetenschappelijke benadering in vergelijking met evidentie gebaseerde kinesitherapie van chronische pijn na whiplash: kunnen we het overprikkeld zenuwstelsel kalmeren?"
Gelieve in bijlage het informatieformulier te vinden van onze studie. Hierin staat uitgebreid beschreven welke testen we afnemen, hoe de therapie zal verlopen en wat het doel is van onze studie. Indien u hier nog vragen over heeft mag u de personen vermeld onderaan deze brief altijd mailen. Indien u wenst kan ik u ook telefonisch contacteren om concrete vragen te beantwoorden. Indien u in aanmerking komt zullen wij u hoe dan ook nog telefonisch contacteren.

Mogen wij u vriendelijk vragen een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst zal uw persoonsgegevens, whiplash ongeval en pijnbeleving bevragen. Via deze weg krijgen wij een algemeen beeld van uw situatie en kunnen wij beoordelen of u in aanmerking komt voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek. U kan de vragenlijst vinden en invullen, door op de onderstaande link te klikken en de instructies te volgen:
http://www.mprevaki.ugent.be/vragenlijsten/index.php/356567?lang=nl

Extra informatie: klik link


Indien het invullen van de vragenlijst correct is gebeurd, zal u een eindtekst te zien krijgen met verdere informatie en uitleg. U zal in de daaropvolgende dagen van ons een e-mail ontvangen of telefonisch gecontacteerd worden, waarbij wij u zullen meedelen of u kan deelnemen aan het wetenschappelijk onderzoek.

Alvast dank voor uw interesse en bedankt voor uw medewerking.

Met de meeste hoogachting,

Het onderzoeksteam,

dr. Iris Coppieters: iris.coppieters@ugent.be
drs. Ward Willaert: ward.willaert@vub.be
dra. Dorine Lenoir: dorine.lenoir@ugent.be
MSc. Jen Vandenberghe
MSc. Ziggy Mortier
MSc. Merlin Roggeman

Nieuwe oproep febr. 2016 - juli 2016
Gezocht patiënten met chronische nekpijn, fibromyalgie patiënten en gezonden
Link naar poster: chronische nekpijn, ...
Nieuwe oproep febr. 2014 - aug 2015
Oproep deelname wetenschappelijk onderzoek
over de gevolgen van chronische nekpijn op de hersenen alsook de gevolgen op pijnverwerking en spieren


Gezocht: Vrouwen met chronische nekpijn voor deelname aan wetenschappelijk onderzoek (Gent)
We onderzoeken de gevolgen van chronische nekpijn op de hersenen alsook de gevolgen op pijnverwerking en spieren.
Chronische nekpijn kan zich zowel spontaan (zonder duidelijke oorzaak) als na een trauma (whiplash) ontwikkelen.

Wie kan deelnemen?
We zijn op zoek naar vrouwen tussen 18 en 65 jaar. Zowel gezonden als vrouwen met chronische nekklachten kunnen deelnemen aan dit onderzoek.
Onder deze chronische nekklachten zijn we zowel geïnteresseerd in vrouwen die deze klachten ontwikkeld hebben na een whiplash alsook wanneer deze klachten zonder duidelijke aanleiding zijn ontstaan. Deze klachten moeten echter wel minstens 3 maanden aanwezig zijn.
Wat houdt dit onderzoek in?
Uw studiedeelname zal bestaan uit 2 testmomenten van telkens anderhalf uur. Testmoment scanner: er wordt een MRI-scan genomen van de hersenen en nekspieren (UZ Gent). Klinisch testmoment: enkele eenvoudige klinische testen waarbij wordt gekeken naar spieren, evenwicht en pijnverwerking.

Wanneer?
Vanaf februari 2014

Interesse?
Wilt u deelnemen aan deze studie of wenst u meer informatie mail dan naam en telefoonnummer naar:
Chronische_nekpijn@ugent.be

U krijgt na afloop een gratis parkingticket

Link naar poster: chronische nekpijn

Nieuwe oproep begin 2014
Oproep deelname wetenschappelijk onderzoek
‘The modern neuroscience approach to chronic spinal pain’

Begin 2014 start Pain in Motion met een door het IWT gefinancierde studie met als titel ‘The modern neuroscience approach to chronic spinal pain’.
Heeft u last van chronische nek- of lage rugpijn en wenst u hiervoor gratis behandeling te ontvangen? Laat het ons dan weten en wij contacteren u spoedig.
Meer informatie kan u hier vinden of hieronder.
(zowel nek- als lage rugpijn, incl. whiplash!).

Deelname aan deze studie levert immers gratis behandeling én gratis MRI op.

Zie link: http://www.paininmotion.be/deelname-Whiplash.html