Naar homepage    

Vlaams patiëntenpanel

     
Leven met een chronische ziekte of aandoening is niet evident. Je leven moet anders georganiseerd worden, je sociale contacten veranderen,... als je niet meer kan gaan werken, verandert ook je inkomen sterk. En chronische ziekte brengt heel wat extra kosten met zich mee.

Als het je zelf overkomt, weet je heel goed wat dit allemaal betekent, maar hoeveel weten anderen ervan? Hoe kan je dit vatten?

Ziekenzorg CM en de Vlaamse Pijnliga stelden samen vast dat er heel weinig cijfergegevens zijn om een beeld te geven van de leefsituatie van chronisch zieke mensen. En daar willen we iets aan doen.

Laat van je horen en neem deel aan het Vlaams Patiëntenpanel chronisch zieken.
http://www.vlaamspatientenpanel.be/