Naar verhalen van mensen

Verhaal van José

José is lid van de facebookgroep van de vzw whiplash en afkomstig uit Nederland.

Doorzettings- en aanpassingsvermogen in combinatie met veer- en innerlijke kracht zijn mijn rode draad in een leven met post-whiplash en NAH (niet aangeboren hersenletsel).

In 1994 werd ik plotseling van achteren aangereden, de zgn. kop-staart botsing met diagnose whiplash en blijvend nekletsel en een beschadigde hersenstam. Een juridische procedure van 10 jaar, hoewel de schuldvraag meteen duidelijk was. Echter mijn fysiek, emotioneel, energetisch en mentaal herstel ging niet zo snel als ik zelf wenste.
Na deze onverwachte gebeurtenis ontstond er een breuklijn in mijn toen zo sprankelende leven. Noodgedwongen verkreeg ik door dit voorval veel ervarings- en inhoudsdeskundig-heid doordat ik kennis maakte met revalidatie, reïntegratie, ontslag, 100% WAO, WW, werkhervatting in loondienst, 50% WAO, het starten als ZZP-er met beperkingen, overspannenheid, angst- en paniek, depressie en zoveel meer. Een biografie die zou passen in een boek, maar daar ligt mijn inspiratie niet.
Veel zelfreflectie, innerlijk werk, fysio fitness, neuropsychologische ondersteuning, energetisch en traumawerk zorgden voor een nieuwe versie 2.0 . Nu een ondernemende vrouw met blijvend letsel, overprikkelings en cognitieve hinderinissen en toch onderweg met mijn passie en zingeving.
In het eerste jaar met veel pijn, onmacht, emoties en vechtlust ging ik bij een patiëntenvereniging te rade. Op zoek naar er- en herkenning die ik ook terstond vond. Zo een mooie ontmoetingen, die aanvoelden als een warm bad. Al gauw voelde ik de roeping om ook in mijn eigen woonplaats lotgenotengroepen te gaan verzorgen. De samenwerking werd gauw gemaakt met de praktijk waar ik fysio volgde. Nu 25 jaar later werk ik nog steeds als vrijwilliger voor de WSN (Whiplash Stichting Nederland) als contactpersoon. Een oorkonde ontving ik vorig jaar van de coördinator en ben ik inmiddels erelid. Ik beleef het nog steeds als een mooie missie om bondgenoten te ondersteunen in alle facetten die bij een whiplash zich aanmelden. Ook werkte ik jaren als zelfstandige in mijn eigen praktijk waarbij ik ongevalsoverlevenden weer het hart kon verlichten (www.consulash.nl). Inmiddels ben ik volledig afgekeurd na een rugoperatie en kom ik graag mijn bed uit om creatief bezig te zijn met verf (Paint Pouring workshops), mijn viervoeter te knuffelen en verzorg ik nog iedere maand lotgenotengroepen op locatie.
Hoe mooi was het dat ik ook op facebook in mijn buurtland België de ‘VZW Whiplash België’ ontdekte. Een patiëntenvereniging die dezelfde doelen aanhangt als hierin Nederand. Hart voor de patiënt in whiplashland. Wat zou een samenwerking prachtig zijn, doch de Nederlandse wetgeving is weer anders als de Belgische, om maar niet het thema Letselschade en slachtofferhulp te benoemen.
Hartverwarmend is het dat we elkaar wel kunnen inspireren en met elkaar verbinden om van en met elkaar te leren. Spontaan zocht ik contact met Nancy waardoor dit stukje voor in jullie nieuwsbrief ontstond.
Zomaar, samen, delen, vermenigvuldigen, bondgenootschap. Blijf gezond en zorg voor elkaar!
Bij vragen, contacteer mij gerust. ( jfvanerp@home.nl ). Ik ben momenteel actief met het gedachtengoed van Matheld Huber : Positieve Gezondheid, waarbij je kijkt naar wat je wel kunt in plaats van niet. Het zgn ándere gesprek. Mocht je hiernaar nieuwsgierig zijn dan wens ik je graag gratis te helpen met een reflectiemoment, zeker in deze coronatijd.


Whiplashgroet José van Erp


Foto : José van Erp