Naar homepage

Oproepen

Nieuwe oproep augustus 2017
Geachte leden,
 
Onderstaande oproep verspreiden wij op vraag van het Vlaams Patiëntenplatform.

 
Wil jij getuigen over je ervaringen i.v.m. klachtrecht en de werking van ombudsdiensten?
 
Op 6 oktober organiseert het Vlaams Patiëntenplatform een symposium over patiëntenrechten. Hierop evalueren we de wet patiëntenrechten, die intussen 15 jaar bestaat. Ook het klachtrecht willen we in de schijnwerpers zetten en we zullen aanbevelingen doen voor een betere organisatie hiervan in een standpunttekst. Omdat getuigenissen van patiënten krachtiger zijn dan 100 standpuntteksten zoeken we mensen die willen vertellen over hun ervaringen met:
klacht neerleggen;
werking en houding van ombudsdiensten;
klachten indienen over zorgverleners uit de eerstelijnszorg, zoals tandartsen, huisartsen,…;
werkt bemiddeling en willen artsen hieraan deelnemen?
weet je wat er met je klacht is gebeurd en was je tevreden over de afhandeling?
 
Wil je een positieve en/of negatieve ervaring delen? Stuur dan een mailtje met je verhaal of je telefoonnummer naar Susanne Op de Beeck: susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be.
 
Als je dat wenst mag je ook anoniem getuigen over je ervaringen.
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Vriendelijke groeten,
 
 
Susanne Op de Beeck
Projectverantwoordelijke e-health, patiëntenrechten en voorafgaande zorgplanning
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26
susanne.opdebeeck@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be
 

 
dank