Naar homepage

Met volgende medische/juridische vragen en andere kan je terecht via mail als je lid bent.


Medische vragen (bijvoorbeeld):

 • Kan een zwangerschap problemen opleveren voor een whiplashpatiënte?
 • Bestaat er een geneesmiddel tegen pijn in het aangezicht?
 • Welke sport mag er nog beoefend worden?
 • Kan een zwangerschap schadelijk zijn voor de juridische afhandeling van uw zaak?
 • Zijn er whiplashpatiënten die een hersentumor hebben?
 • Wat is NMR-onderzoek, wat kost het, doet het pijn ?


Juridische vragen (bijvoorbeeld):

 • Moet ik mij aanbieden bij de controlearts? (arbeidsrecht)
 • Moet ik mij aanbieden bij de raadsgeneesheer van de tegenpartij? (burgerlijkrecht)
 • Moet ik mij aanbiedenbij de raadsgeneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar? (arbeidsongevallenrecht)
 • Moet ik aan het werk indien de controle arts dit zegt? (arbeidsrecht)
 • Moet ik aan het werk indien de raadgevend geneesheer van de arbeidsongevallenverzekeraar dit zegt?
 • Moet ik de expertise-zitting verlaten waarom ik daarom wordt verzocht ?
 • Mag een arts die handelt in opdracht van derden, dat wil zeggen verzekeringsmaatschappijen, werkgever, sociale zekerheidsinstantie, een patiënt onheus behandelen en wat kan de patiënt ertegen doen?
 • Kan een zwangerschap schadelijk zijn voor de juridische afhandeling van uw zaak?
 • .....

  Wij proberen ten rade bij onze Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) die bestaat uit advocaten, kinesisten, raadsgeneesheren, ... en bezorgen wij je het antwoord via mail.