Informatieve links rond whiplash

     De Hersenletsel Liga vzw is een patiëntenorganisatie die alle personen en organisaties verbindt die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun omgeving. We moedigen iedereen aan om de krachten te bundelen over de regio’s heen. Zo vormen we een sterk netwerk waar ontmoeting, vorming, uitwisseling, wetenschap, innovatie en optimalisatie van de zorg centraal staan. Alles in functie van de optimale levenskwaliteit van mensen met NAH. Ook op beleidsniveau verdedigt De Hersenletsel Liga de belangen van mensen met NAH. De Hersenletsel Liga is het centrale aanspreekpunt voor de overheid en waakt over de realisatie van het Vlaams hersenletselplan.

Graag ook de link naar onze website en facebookpagina toevoegen:
www.hersenletselliga.be
www.facebook.com/hersenletselliga

Lotgenotencontact: voor personen met een NAH en hun partners / mantelzorgers hebben wij 2 gesloten facebookgroepen waar zij hun verhalen en ervaringen kunnen uitwisselen met lotgenoten:
- Personen met een NAH www.facebook.com/groups/459846524104396/
- Partners van personen met een NAH www.facebook.com/groups/254293961312759

www.vlaamseliganah.be

Belgian Brain Council: Eerste overkoepelende vereniging van alle instanties voor de hersenen en aanverwante ziekten
Brussel, 15 Maart 2005 - Als eerste nationale organisatie op Europees niveau wordt vandaag in België de Belgian Brain Council boven de doopvont gehouden. Dit uniek en multidisciplinair platform verenigt wetenschappelijke neurologenorganisaties, psychiaters en onderzoekers, patiëntenorganisaties en farmaceutische bedrijven. De Belgian Brain Council zet zich in voor het verbeteren van de behandelingen voor personen met neurologische en psychiatrische ziekten, het sensibiliseren van de bevolking, het stimuleren van onderzoek en uitwisseling tussen de verschillende disciplines en verenigingen en het lobbyen bij overheden om de terugbetaling van bepaalde onderzoeken en behandelingen te verbeteren. Een programma ondersteund door gepassioneerde experten...

http://www.belgianbrain
council.be/nl/index.html
 stop misbruik tegen verzekeringen

Wie problemen heeft met verzekeringen

simulatie-aggravatie ? laat je dossier heropenen

 

www.stopmisbruikve
rzekeringen.be

http://info3701.wix.com
/stopmisbruik

http://info3701.wix.com
/stopmisbruik#
!Laat-uw-simulatie-aggravatie
-dossier-heropenen/c16ee/552d6
d490cf2784deab5fc33

Via deze site wil men jullie in de moeilijke momenten ondersteunen met informatie rond het verkeersongeval en de gevolgen daarvan.

www.rondpunt.be
info@rondpunt.be

Een site van trefpunt zelfhulp, overkoepelend orgaan van zelfhulp-organisatie

www.zelfhulp.be

 
Website op vlak van kwalitatieve en nuttige informatie rond gezondheid.
www.gezondheid.be
 

Welke huisarts is bereikbaar in het weekend

www.huisarts.be

 

De vzw verkeersslachtoffers geeft op haar website heel wat uitleg over de rechten (en plichten) van een persoon die betrokken was bij een verkeersongeval: hoe kan hij ervoor zorgen dat hij volledige vergoeding voor zijn lichamelijke schade en voertuigschade bekomt ?

http://users.skynet.be/vzw-verkeersslachtoffers/
inhoudstafel.html

Zelfhulp, professionele hulpverlening, gezondheid, ziektes, relaties.

www.hulporganisaties.be

 

Wij proberen een spil te zijn tussen u als patient en uw behandelaars in de praktijk van alle dag. Dit om behandelingen en begeleiding te optimaliseren. U vindt op onze site informatie van allerlei aard, maar uiteraard altijd met betrekking tot whiplash. Loop rustig door de onderwerpen heen. Die zijn vooral gericht op verbetering en herstel, maar ook over letselschade, rechstbijstand en vergoeding.

www.whiplashdebaas.nl


Informatieve links over andere aandoeningen


Kinesitherapie.be is een initiatief van Axxon, de beroepsvereniging voor Belgische kinesitherapeuten en Pro-Q-Kine, de organisatie die het systeem van kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten in België opvolgt.

www.kinesitherapie.be
/nl/home/

Welkom op ME-Gids.net (voorheen mecvs.net), een informatieve en interactieve website over Myalgische Encefalomyelitis, kortweg ME. ME wordt ten onrechte vaak aangeduid als chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Wij ijveren dan ook voor een biomedische aanpak gezien de neuro-immunologische aard van de ziekte.

www.me-gids.net/

Reuma in Beweging vzw
De website met ReumaKalender, ReumaLinks, ReumaBoeken: een
uitgebreide hoeveelheid informatie voor personen met een reumatische
aandoening: reuma, spondylitis, fibromyalgie, maar ook informatie over
hernia, lumbago enz...

www.rib.be

De vereniging van de chronische pijnpatiënten en hun levensgezel
www.tlichtpuntje.be


Myalgic Encephalopathy Association Belgium vzw
Is een onafhankelijke Belgische patiëntenvereniging die de biomedische behandeling en het biomedische onderzoek van ME ondersteunt.

www.meab.be

Het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) is een onafhankelijke koepelorganisatie van patiëntenverenigingen uit Vlaanderen.
www.vlaamspatienten
platform.be

Kronika vzw is een organisatie van en voor vrijwilligers. Samen bouwen we websites die informatief en gericht zijn op welzijn gezin en gezondheid.

Door een ingrijpende gebeurtenis in uw leven zit je met honderden vragen die onbeantwoord blijven. De mensen achter een zelfhulpgroep zijn in de meeste gevallen ervaringsdeskundigen en hebben al heel wat watertjes doorzwommen. Goed georganiseerde zelfhulpgroepen kunnen dan ook 99% van uw vragen beantwoorden.

Zelfhulp komt in feite neer op praten van lotgenoten over dezelfde ervaringen. Het hart van de zorg wordt zelfhulp ook wel genoemd. Het probleem kan een handicap, een chronische ziekte, verlies van een geliefde, een verslaving of één van de honderden andere moeilijke situaties zijn. Het gaat om het helende effect van delen en herkennen. In Vlaanderen zijn honderden zelfhulpgroepen actief waarvan de deelnemers steun hebben aan elkaar. Maar in hoeverre is dat eigenlijk doorgedrongen tot hulpverleners en instanties? Draagt ervaringsdeskundigheid bij tot verbetering van de zorg? Wat is dan die meerwaarde? Vragen genoeg.

Sociale steun kan het gemakkelijker maken om om te gaan met een stressvolle situatie, en het verlichting van stress kan direct worden gerelateerd aan het voorkomen van verdere ziekte en nood.

www.zelfhulpwijzer.be/
index.php/
diensten/item/5046-
wie-zijn-wij?

Voor mensen met chronische rug- en pijnproblemen. Leden een verantwoorde informatie te geven en hen bestaan in een moeilijke periode.

www.ruggensteun.be

Effen Weg is een nieuwe organisatie die het wandelen bij chronische pijnpatiënten wil stimuleren. De vereniging is ontstaan door een samenwerking tussen de Vlaamse Pijnliga en Mattias Furniere, zelf al jaren chronisch rugpatiënt en drijvende kracht achter deze organisatie. Deze vereniging wil zowel actief met patiënten op stap gaan alsook mensen een duwtje in de rug geven om individueel te beginnen met wandelen.

www.effenweg.be


             
Lid worden n
 
conatctformulier vzw whiplash
Vrijwilliegers gezocht
ardennen-gids.be
             
vzwwhiplash@gmail.com
Vzw whiplash / WAD 1992-2022