Naar homepage

Brochures

Brochure 'Verzekeringen - Informatie en tips voor personen met een chronische ziekte of aandoening en hun gezin'

Stel je eens voor dat je zou moeten opdraaien voor alle kosten van een brand, een ziekte, een zwaar auto-ongeval… Dat redt zo goed als niemand. Daarom is het heel belangrijk dat je over de nodige verzekeringen beschikt. Zonder private verzekeringen is het leven niet meer denkbaar. Elke persoon en elk gezin heeft behoefte aan een degelijke, aangepaste en betaalbare financiële beveiliging. Met een chronische ziekte of een handicap zijn verzekeringen absoluut niet vanzelfsprekend. Jij en je gezin worden als een ‘hoger risico’ beschouwd. Je betaalt torenhoge bijpremies, je leest allerlei uitsluitingen in je contract of je wordt door de verzekeraar helemaal geweigerd. De communicatie schiet vaak tekort en bij problemen blijf je zitten met een heleboel vragen en klachten. Met deze brochure wil het Vlaams Patiëntenplatform vzw patiënten met een chronische ziekte of handicap op weg helpen in deze moeilijke materie. De brochure biedt de lezer op een begrijpelijke manier × informatie over het verzekeren als economische activiteit; × uitleg over de plichten én de rechten van een verzekeringnemer; × per soort verzekering een aantal tips voor een goed contract en × een lijst met nuttige adressen voor klachten en problemen. We hopen dat de brochure je kan helpen om de financiële beveiliging te vinden waar je recht op hebt. Alvast een gouden raad: kijk goed rond en vergelijk!

U kan de brochure hier downloaden of bestellen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Voor leden van aangesloten patiëntenverenigingen is de brochure gratis. Voor anderen kost de brochure 3.5 EUR (verzendingskosten inbegrepen).
U kan deze brochure ook verkrijgen op onze bijeenkomsten.

Bron: http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,42/Itemid,98/

Brochure: Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening


'Ben ik verplicht om in het sollicitatiegesprek te vertellen dat ik ziek ben?', 'Hoe pak ik het aan om te solliciteren ondanks mijn ziekte?', 'Op welke aanpassingen kan ik rekenen?', 'Kan ik mijn werk hervatten als ik arbeidsongeschikt ben verklaard door de adviserend geneesheer?'

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw heeft heel wat vragen ontvangen over solliciteren met een ziekte. Deze vragen hebben geleid tot de uitwerking van de brochure 'Wat nu (gedaan?) - Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening.' De brochure informeert mensen met een chronische ziekte of aandoening en helpt onnodige drempels naar werk weg te werken.

U kan de brochure hier downloaden of bestellen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Voor leden van aangesloten patiëntenverenigingen is de brochure gratis. Voor anderen kost de brochure 3.5 EUR (verzendingskosten inbegrepen).
U kan deze brochure ook verkrijgen op onze bijeenkomsten

Met dank aan Het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Bron: http://vlaamspatientenplatform.be/lijst/publicaties?filter=8584

Brochure: Ken je rechten als patiënt


Elke patiënt heeft sinds de wet van 22 augustus 2002 recht om zijn beroepsbeoefenaar vrij te kiezen, zijn dossier in te kijken, recht op informatie, … en ook het recht om hierover klacht neer te leggen. De rechten hebben als doel om te komen tot een meer gelijkwaardige relatie tussen patiënt en beroepsbeoefenaar.
Opdat iedereen zijn rechten als patiënt zou kennen, maakte het Vlaams Patiëntenplatform vzw een brochure waarin alle rechten op een duidelijke manier worden uitgelegd. De brochure bevat ook een formulier waarmee u een vertegenwoordiger en/of een vertrouwenspersoon formeel kan aanduiden in het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt.


U kan de brochure hier downloaden of bestellen bij het Vlaams Patiëntenplatform vzw. Voor leden van patiëntenverenigingen die bij het VPP zijn aangesloten, is de brochure gratis. Voor anderen kost de brochure 3,5 euro (verzendingskosten inbegrepen).


U kan deze brochure ook verkrijgen op onze bijeenkomsten

Met dank aan Het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Bron: http://www.vlaamspatientenplatform.be/www/component/option,com_docman/task,cat_view/gid,42/Itemid,98/

Brochure “Patiëntenrechten - Een uitnodiging tot dialoog“


U kan de brochure hier downloaden of gratis verkrijgen bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Voor bestellingen, gelieve u te richten tot DG Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen, Dienst Legal Management.
Per brief: Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel
Per e-mail: brochurespatient@health.fgov.be

Bron: https://portal.health.fgov.be/portal/page?_pageid=56,512448&_dad=portal&_schema=PORTAL&ITEM_ID=11330449&SITE_ID=56&PAGE_ID=11326443&isportlet=true&p_security=ON

 
www.patientrights.be