Naar homepage

Activiteitenkalender 2017

"week van NAH - 16 - 22 oktober 2017"

De NAH Liga organiseert een tweede keer een week van NAH van 16 – 22 oktober 2017. Alle activiteiten zullen vanaf september te vinden zijn op www.weekvanNAH.be
onderzoek naar chronische zorg
Beste ledenvereniging

De Universiteit Hasselt onderzoekt in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform de huidige organisatie van chronische zorg. De Universiteit Hasselt wil graag nagaan hoe dat patiënten vandaag hun zorg beleven. Hiervoor hebben zij een vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst focust op de kwaliteit van zorg thuis.

Mogen wij u vragen om de link naar de vragenlijst ruim te verspreiden onder uw leden? Dit kan bijvoorbeeld via mail en/of publicatie van de link op jullie website.
https://uhasselteconomics.eu.qualtrics.com/SE/?SID=SV_bIoJnJi8qrgT23X

Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten in beslag. De vragenlijst kan ingevuld worden tot eind mei 2016. Meer informatie over het onderzoeksproject vindt u in de bijlage. Voor vragen over het onderzoek of de vragenlijst kan u ook contact opnemen met Melissa Desmedt van de Universiteit Hasselt. Haar mailadres is melissa.desmedt@uhasselt.be.

Alvast bedankt voor uw gewaardeerde medewerking.

Met vriendelijke groeten

Roel Heijlen
Projectverantwoordelijke verzekeringen, ehealth en patiëntveiligheid
Vlaams Patiëntenplatform vzw
Groenveldstraat 15, 3001 Heverlee
Tel.: 016 23 05 26
roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be
www.vlaamspatientenplatform.be